BATTERISIKRING

På de fleste klokker finner du en batterisikring bak kronen. Denne beskytter batteriet slik at det ikke tappes før klokken tas i bruk. Når du fjerner denne plastsikringen og skyver kronen inn så begynner klokken å gå. Sikringen kan være litt vrien å fjerne, men hvis du bruker neglene eller en tannpirker så går det greit. Men bruk ALDRI metall eller lignende til å gjerne sikringen. Da kan klokken skrapes opp og ødelegges.

NB! Når kronen er trukket ut og tiden stilles (slik som den blir levert) vil der være litt slark i minuttviseren. Dette er normalt og den går i lås når kronen skyves inn og klokken begynner å gå.

 

VANNTETT

Dersom klokken din er vanntett, vil dette være avmerket på urkassens bakside. Unngå å utsette klokken for væske om så ikke er tilfelle. En klokke regnes ikke for helt vanntett før den tåler 10ATM (10 atmosførers trykk). En klokke som er merket med 3ATM tåler fuktighet, men er ikke vanntett. Den må derfor ikke utsettes for direkte vannsprut.

BATTERI

Pass på å bytte batteriet så snart det er tomt. Lekkasjer fra tomme batteri kan skade urverket. Batteriskifte skal kun utføres av autorisert urmaker.

TEMPERATUR

Urverket i klokken din vil vise tiden mer stabilt og nøyaktig i temperaturer mellom 5° og 35°. Utsettes klokken for temperaturer over 60°, kan det oppstå lekkasje fra batteriet, samt forkortelse batteriets levetid. Unngå også å utsette klokken for temperaturer under -10° i lange perioder av gangen. Lave temperaturer vil kunne påvirke nøyaktigheten i urverket, inntil urverket igjen får normal romtemperatur.

STØT OG VIBRASJONER

Unngå å utsette klokken for støt eller slag. Uret vil ikke ta skade av normal aktivitet.

MAGNETISME

Unngå å utsette klokken for magnetisme, da dette kan påvirke urverkets nøyaktighet. Quarts-klokker vil få tilbake sin normale nøyaktighet, etter at de ikke lenger er i nærheten av den magnetiske kilden.

KJEMIKALIER

Unngå å utsette klokken for kontakt med løsemidler eller andre sterke, kjemiske komponenter (for eksempel alkoholer, bensin, maling, white spirit, lim, osv.). Slike midler kan forårsake misfarging og skade på urets ytterflater.

VEDLIKEHOLD

Tørk jevnlig av klokken med en myk og tørr klut, for å fjerne støvpartikler og fuktighet. Dette for å unngå rustdannelse og slitasje på klokkens finish.

 

INNSTILLING AV KLOKKEN

klokker bruksanvisning 1

 

ENDRING AV KLOKKESLETT

  1. Trekk ut krona til posisjonen merket med C.
  2. Vri krona i klokkeretningen for å justere til riktig dato.
  3. Sett krona tilbake i posisjon A (dytt krona helt inn).

ENDRING AV DATO

  1. Trekk ut krona til posisjonen merket med B.
  2. Vri krona mot klokkeretningen (bakover) for å justere datoen.
  3. Sett krona tilbake i posisjon A (dytt krona helt inn).

ENDRING AV DAG

  1. Trekk ut krona til posisjonen merket med B.
  2. Vri krona i klokkeretningen (forover) for å justere dagen.
  3. Sett krona tilbake i posisjon A (dytt krona helt inn).

 

NAVN PÅ URSKIVENS ELEMENTER

Minuttviser
Sekundviser
Timeviser
Dag
24-timersklokke
Dato
Krone i normal posisjon
Første klikk – datoinnstillinger
Andre klikk – tidsinnstillinger

 

Klokker bruksanvisning 2

 

 

INNSTILLINGER AV MEKANISKE URVERK

Klokker bruksanvisning 3

 

Opptrekking av mekaniske urverk

Se kronens posisjon i posisjon 1. Vri krona i klokkeretningen for å trekke opp urverket. Urverket er fullt opptrukket når du kjenner motstand. Det vil normalt holde å foreta cirka 10 omdreininger for å trekke opp urverket til 24 timer.

Obs! Bruk aldri makt når du trekker opp krona! Dersom du fortsetter å vri på krona etter at fjærmekanismen er fullt opptrukket, vil dette kunne skade mekanismen.

 

Selvopptrekkende urverk

Et selvopptrekkende urverk er avhengig av bevegelsen det får fra armen din. Derfor bør klokken brukes minst 8 timer per dag. Dersom klokken ikke har vært i bevegelse i en tid, hold klokken i klokkereima og sving den frem og tilbake horisontalt i 30 sekunder. Dette gir urverket nok reserveenergi, før du så lar den trekkes opp ved å bruke den normalt.

Obs! Bruk denne metoden på en ny klokke, før du bruker den for første gang.

Her finner du mer informasjon om klokker.

Her finner du en pdf versjon av bruksanvisningen som du kan laste ned.